Hírek

Gazdálkodási előadói álláshely

Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közös hivatal illetékességi területéhez tartozó Vécs Községi Önkormányzat, Vécsi Kisvakond Óvoda, valamint a Vécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi könyvelési, gazdálkodási feladat ellátása. Adatszolgáltatási, beszámolási feladatok elvégzése. Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatalt érintően pályázatok ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, gazdálkodási,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, gazdasági,
 •       Mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukovszki Olivér nyújt, a +36202342027 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/2948-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

vagy

 •       Elektronikus úton Lukovszki Olivér jegyző részére a jegyzo@domoszlo.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Lukovszki Olivér jegyző, Heves megye, 3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás után, a polgármesterek egyetértésével történő jegyzői döntés. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.