Domoszlói III. András Általános Iskola

Elérhetőségek

Cím: 3263 Domoszló, Deák tér 5.
Telefon: +3637/365-246
E-mail:  domisuli@gmail.com
Honlap:  www.altisk-domoszlo.edu.hu
GPS N 47°49’40.5″ E 020°07’02.6″

Nyílt nap:

Minden hónap első hétfőjén 17:00 – 18:00 óra között

Köszöntjük Önöket!

Reméljük, hogy a lapot böngészve nem csak érdekes, hanem tanulságos, netán az Önök számára is használható ötletekkel, anyagokkal találkoznak. Ha megismernek bennünket, talán elhiszik, hogy – bár nem könnyű ma sem egy iskola élete – hittel, szeretettel, tudással és tenni akarással együtt felülkerekedhetünk a nehézségeken. Legfőbb célkitűzésünk, hogy biztos alapokon nyugvó, széles körű tudás megszerzését biztosítsuk a gyermekek számára. Funkcióink: Alapkészségek elsajátíttatása, kulcskompetenciák fejlesztése, kulturális készségek kialakítása, tehetségfejlesztés, felzárkóztatás, esélyegyenlőség biztosítása, környezeti nevelés, értékközvetítés, szociális ellátás, egész napos nevelés, hazafias nevelés, hagyományápolás, személyiségfejlesztés, kreativitás fejlesztése, tanulási készségek kialakítása, családi életre nevelés, egészséges életmódra nevelés. Nagy hangsúlyt helyezünk az informatika és idegen nyelv oktatására (emelt óraszám, választás lehetősége: angol-német, szakköri keret, csoportbontás, korszerű eszközök). A hagyományokra építve, az egészségnevelési feladataink teljesülése érdekében kiemelt szerepet biztosítunk a sportfeladatoknak is. Törekszünk arra, hogy nevelési és oktatási feladataink között a lehető legnagyobb mértékben vegyük figyelembe a szülők, a község lakossága, az intézmény fenntartója és a továbbtanulási lehetőségek által megkívánt igényeket. Tanítóink, tanáraink kiemelt feladatuknak tekintik azt, hogy tanulóink biztonságban, jól érezzék magukat iskolánkban. Szeretnénk, ha intézményünk a község közösségének minden egyes tagját megérintené, s kapcsolatban lehetne vele.

Köszönjük, hogy érdeklődésükkel megtisztelték a III. András Általános Iskolát. Amennyiben egy-egy területről részletesebben szeretnének információt szerezni, kérem, tájékozódjanak oldalunk kínálatából, vagy keressenek bennünket személyesen!