Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozó: Szollárné Szabó Alíz

Elérhetőségek:

Cím: 3263 Domoszló, Hunyadi út 17.
Tel.: +3637/565050

Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08:00-12:00
Szerda
13:00-15:30
Péntek
08:00-12:00

A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával segíti a hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő családokat, egyéneket, a gyermekek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Kapcsolatot tart a Járási Hivatal Gyermekjóléti Központjával, valamint a Gyámhivatallal.

Mivel a társult települések közös önkormányzati hivatalt működtetnek, a hivatal székhelye szerinti település -Domoszló- biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó településeken is.

Ügyfélfogadás rendje:

Domoszló, Hunyadi út 17.
Tel: +36 37/565-050
Hétfő: 8:00-12:00
Kisnána, Szabadság út 3.
Tel: +36 37/324-005
Kedd: 8:00-12:00
Vécs, Kossuth út 47.
Tel: +36 37/327-011
Csütörtök: 8:00-12:00

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.