Elérhetőségek:
 • Cím: 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.
 • Tel.: +3637/365-210 / 24. mellék
 • E-mail: ado@domoszlo.hu
 • Munkatárs: Molnárné Horváth Beatrix (adóügyi előadó)

Domoszló közigazgatási területén első fokon az adóosztály látja el a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a Jegyző hatáskörébe tartozó adók (kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), valamint a központi adónemmel (gépjárműadó) kapcsolatos feladatokat.

Egyéb ellátott feladatok:

 • Hagyatéki ügyintézés: A halottvizsgálati bizonyítvány beérkezése után hagyatéki leltár felvétele, közjegyzőnek történő megküldése
 • Működési engedélyek kiadása, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele, ellenőrzések
 • Ipari tevékenység nyilvántartásba vétele, engedélyezése
 • Falusi magánszálláshelyek engedélyezése,
 • Termőföld bérbeadásból származó jövedelem
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
 • Adóigazolások, hatósági bizonyítványok, adó- és értékbizonyítványok kiadása
 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése, kezelése, adóellenőrzése, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

Helyi adók:

Iparűzési adó

 • Adó évi mértéke: 1,7 %
 • Ideiglenes jelleggel végzett: 5.000,-Ft / nap

Magánszemélyek kommunális adója

 • Adó mértéke: lakóházanként és bérleményenként 5.000 Ft/év

Idegenforgalmi adó

 • Adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft

Adóügyekkel kapcsolatos dokumentumok:

Szociális tüzifa kérelem
Kutak fennmaradási engedélyezési kérelme
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY A LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGÉNEK SZÁMÁRÓL
Temetési települési támogatás iránti kérelem
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
Kelengyetámogatás iránti kérelem
Első lakáshoz jutók települési támogatása iránti kérelem
Iskolakezdés támogatás iránti kérlelem
Óvodakezdés támogatás iránti kérlelem
Adatbejelentés gépjárműadó mentességhez
Ebösszeírás adatlap
Adó és értékbizonyítvány kérelem
Adóigazolás kérelem
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
Bejelentés kereskedelmi szálláshely megszüntetésről
Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentése
Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról
Hagyatéki nyilatkozat 2020
Idegenforgalmi adóbevallás
Kérelem gépjármű tárolására alkalmas telephely igazolására
Kérelem telepengedély kiadására
Kifizetői bevallás - termőföld
Kommunális adó adatbejelentés
Méltányossági kérelem társas vállalkozások
Működési engedély kérelem
Póthagyatéki eljárás kérelem 2020
Részletfizetés kérelem magánszemélynek
Szálláshely-üzemeltetési engedély adatváltozás bejelentése
Szálláshely-üzemeltetési tevékenység BEJELENTÉSE
Üzlet megszűnés bejelentés
Túlfizetés visszaigénylés-átvezetés kérelem

Az adóügyekkel kapcsolatos pénzintézeti számlaszámok:

 • Magánszemélyek kommunális adója számla: 62000174-10010079
 • Iparűzési adó számla: 62000174-10010093
 • Gépjárműadó számla: 62000174-10010086
 • Idegenforgalmi adó számla: 62000174-10011733
 • Késedelmi pótlék számla: 62000174-10010127
 • Föld bérbeadásából származó jövedelemadó számla: 62000174-10010158
 • Bírság számla: 62000174-10010110
 • Eljárási illeték számla: 62000174-10010206
 • Idegen bevételek számla: 62000174-10010141
 • Egyéb bevételek számla: 62000174-10010134

Adóbefizetési határidők:

Március 15.: gépjárműadó I. félév , magánszemélyek kommunális adója 1. félév, helyi iparűzési adóelőleg

Május 31.: előző évi helyi iparűzési adó bevallása (a vállalkozó által már tárgyévet megelőző évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség, valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti vissza a különbözetet.)

Szeptember 15.: gépjárműadó II. félév, magánszemély kommunális adója 2. félév, helyi iparűzési adóelőleg

December 20.: iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
 • Helyi rendeletek