Elérhetőségek:

Cím: 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5
Tel.: +3637/365-210 / 11. mellék
E-mail: onkormanyzat@domoszlo.hu

Munkatárs:
Kovács Béláné titkárságvezető

A Titkárság hatáskörébe tartoznak a Képviselő-testület működésével, jogi képviselettel kapcsolatos feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok, valamint egyéb szervezési és ügyviteli feladatok. Így:

 • a testületi munkához kötődően egyebek mellett közreműködik az ülések és a közmeghallgatás előkészítésében; gondoskodik azok megszervezéséről, lebonyolításáról;
 • nyilvántartást vezet az önkormányzati rendeletekről, testületi határozatokról, jegyzőkönyvekről stb.
 • a jogi képviselettel kapcsolatosan közreműködik a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó feladatok ellátásában;
 • segíti a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok munkáját;
 • segíti az alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek, lakossági informális szerveződések, civil szervezetek munkáját, azokkal kapcsolatot tart;
 • koordinálja az európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselők, a bírósági ülnökök választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat;
 • közreműködik a közérdekű panaszok, javaslatok rendezésében;
 • ellátja a jogharmonizációs és az e-közigazgatást szervező feladatokat;
 • személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző és a polgármester munkáltatói jogkörén belül dolgozók tekintetében;
 • ügyviteli feladatokat végez a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájához kapcsolódóan.
  • lakossági hirdetések, hangos hirdetés
  • hirdetmények kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.