Margaréta Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető: Kovács Beatrix
Intézményvezető helyettes: Kohajdáné Szűcs Katalin

Elérhetőségek:

3263 Domoszló, Rákóczi út 13/1.
Tel.: +36 37 365 253
email: ovodamargareta@gmail.com

Az óvoda fenntartója:

Domoszló Községi Önkormányzat
3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.
Tel.: +36 37 365 210

Óvodai csoportok száma: 3
Bölcsődei csoportok száma: 1

Hazánk legmagasabb, legvonzóbb hegyvidéke a Mátra, markánsan emelkedik ki az Alföld síkjából. Növényzete, állatvilága igen gazdag, erdő borította hegyeit barangolni élmény. A déli lábánál helyezkedik el falunk, Domoszló, az ország legnagyobb borvidéke. Az erdő, a mező, a rét, a tó különleges szépséggel ruházza fel falunkat. Ebben a szép természeti környezetben található a falu központjában, óvodánk. Fenntartója a Községi Önkormányzat, mely a működéshez szükséges feltételeket biztosítja. Óvodánk 1970-ben épült újjá, tágas, világos, épület, a gyermekek egészséges nevelése szempontjából megfelelő. Az óvodai életet a természetes anyagokból készült, játékokkal felszerelt udvar teszi színesebbé, mely közvetlenül az épülethez kapcsolódik. A pedagógiai munkát 5 főiskolát végzett óvodapedagógus, 3 osztott csoportban látja el. Az ő munkájukat szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztens segítik. Óvodánk hagyományos tárgyi feltételekkel rendelkezik. A természetes anyagokból készült játékok, eszközök, berendezési tárgyak (asztal, szék) beszerzése, felújítása folyamatosan szükséges.

Az Alapprogram alapján készítettük el helyi programunkat, mely a gyermeki személyiségből indul ki abból a tényből, hogy a gyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Programunk alapelve: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Biztosítjuk minden gyermek számára hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Semmiféle előítélet kibontakozásának nem adunk helyet. Hiszünk abban, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak, kiemelkedően fontos az „én” kialakulása szempontjából. Programunk az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A gyerek játéka, ami örömet és boldogságérzetet ad, jól ötvözhető a hagyományápolással, a természetszeretettel. Mindez alkalmanként kiegészül a család aktív közreműködésével. Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemdús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésre késztetik. Hiszünk abban, hogy az „ünnepelni tudás” képességének alakítását a hagyományápolás, a természet és a társak szeretetére nevelés elősegíti.

A jeles napokhoz, ünnepekhez, ünnepkörökhöz, valamint az emberélet, gyermekélet fordulóihoz, ünnepi alkalmaihoz fűződő népszokások a mi óvodai életünkben is helyet kapnak. Ezek közül azokat válogattuk ki, amelyek megfelelnek az óvodáskorú gyermekek fejlettségének, amelyeknek cselekménye eljátszható. (Szüret, Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Pünkösd)

A gyermekek évről – évre örömmel vesznek részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, számukra az ünnepnap, várva- várt nap. Ha az ünnep napján a gyermeket körülvevő felnőttek magatartása, a környezet jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyermekben mély érzelmi nyomokat hagynak. Ezek a gyermeki élmények hatnak a családok szemléletmódjára, ezáltal megteremthetjük a családokkal való együttműködés formáit. Programunkban az optimális környezet – a tárgyi és személyi feltételeken túl – egy gyermekközpontú, gazdag óvodai életet jelent. A rugalmas napirend szolgálja az egyéni differenciált fejlesztést, a tevékenységek kényszermentességét, az egyéni biológiai ritmus követését, a játék védelmét, hiszen minden játékban zajlik. „A játék a gyerek legkomolyabb tevékenysége.” Ezt valljuk és megteremtjük a gyermekeket éltető szabad játék sajátos feltételrendszerét. A fejlesztő tevékenységek -, a külső világ tevékeny megismerése, ének, zene, énekes játék, vers, mese, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás – a szabad játékidőn belül szerveződnek. A mesesarokban szemléltető eszközökkel vagy a nélkül mesét, verset mondunk, énekelünk, játszunk. Az ábrázoló eszközök mindig a gyermekek rendelkezésére állnak. A természeti környezet, a környező világ tárgyainak megismerésére épülő matematika, környezetismeret, környezetvédelem, munka, a mindennapi kulturált viselkedés szervezése a gyermekek érdeklődését figyelembe véve történik. Az óvodás korosztályra a „mozgáséhség” jellemző. A fejlesztő tevékenységek kötetlenek, a részvétel lehetőség a gyermekek számára, kivéve a szabad mozgáson túl beiktatott, szervezett mozgásokat. Óvodai életünket a mindennapi beszélgető körök teszik színesebbé. A különböző tevékenységformákba a programunk beépíti a néphagyományt, népszokásokat és az ünnepkörökhöz, évszakokhoz csoportosítva tervezi meg az óvodai nevelés minden részét. A sokszínű tevékenységrendszer gazdagítja a gyermek nyelvi kifejezőeszközeit, fejleszti értelmét és gondolatvilágát, befolyásolja érzelmi életét és kedélyállapotát. A gyereket elfogadó, szeretetteljes, megerősítő légkör veszi körül. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretete, s a gyermekeknek oly fontos biztonságérzetet.

Magatartásunk tükrözze a gyermek és a szülő iránti tiszteletet. Egész lényünk példát mutasson, viselkedésünk mintát adjon.
A 6-7 éveseknek, minden évben, a szülők igényei alapján megszervezzük az úszásoktatást, a balett- néptáncot, játékos tornát, angol nyelvhez szoktatást, zeneóvodát…. stb. Gyermeknap alkalmából egész napos kirándulást szervezünk a tópartra vagy az erdei tisztásra, az 5-6-7 éveseknek pedig Budapestre is.

Kapcsolatot azokkal az intézményekkel alakítottunk ki, ahol az óvodában folyó munkához ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek, szülők és mi óvónők. Ezért folyamatosan együttműködünk a fenntartókkal, a Pedagógiai Intézettel, Nevelési Tanácsadóval, Iskolával, Könyvtárral, Háziorvossal, Védőnővel, Fogorvossal.

Az óvoda és bölcsőde dolgozói

Kovács Beatrix

Kovács Beatrix

intézményvezető

Kohajdáné Szűcs Katalin

Kohajdáné Szűcs Katalin

intézményvezető helyettes

Ferencziné Lénárt Edit

Ferencziné Lénárt Edit

óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Barcsik Erzsébet Anna

Barcsik Erzsébet Anna

óvodapedagógus

Tőzsérné Zaja Ildikó

Tőzsérné Zaja Ildikó

óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Sidló Jánosné

Sidló Jánosné

óvodai dajka

Sípos Attiláné

Sípos Attiláné

óvodai dajka

Varga Sándorné

Varga Sándorné

óvodai dajka

Varga Sándorné

Varga Sándorné

óvodai dajka

Szőllősi Judit

Szőllősi Judit

kisgyermeknevelő

Czibolya Enikő

Czibolya Enikő

kisgyermeknevelő

Szőllősiné Németh Krisztina

Szőllősiné Németh Krisztina

bölcsődei dajka