Pitlik Rita igazgatási előadó, anyakönyvvezető

Elérhetőségek:
  • Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok
    (születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése; teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, névváltoztatási kérelmek, házassági névviselési forma módosítása, hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek felterjesztése, anyakönyvi kivonat kiállítása)
  • Szociális igazgatással kapcsolatos ügyek
    (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, rendkívüli települési támogatás, temetési települési támogatás, első lakáshoz jutók települési támogatása, iskolakezdési támogatás, óvodáztatási támogatás, kelengyetámogatás, Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat)
  • Lakcímnyilvántartással, népességnyilvántartással kapcsolatos feladatok
  • Választással kapcsolatos ügyintézés

Igazgatási ügyekkel kapcsolatos dokumentumok

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt