Hírek

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY A LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGÉNEK SZÁMÁRÓL

By 2022.09.16.szeptember 22nd, 2022No Comments

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY A LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGÉNEK SZÁMÁRÓL

Ügymenetleírás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez kiadható hatósági bizonyítványhoz

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerint a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. Az eljárás során a hatóság helyszíni szemle keretében jegyzőkönyvet készít.

A hatósági eljárás megindítása papír alapon postai úton, személyesen vagy elektronikus úton E-papír szolgáltatással kezdeményezhető Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél.

Az eljárás illetékmentes.

A hatósági bizonyítvány kiadásához a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A fentiek alapján kiadott hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez használható fel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (3) bekezdése alapján, ha a kérelmező valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

A kérelem nyomtatvány innen letölthető, vagy személyesen átvehető a Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén Domoszlón, valamint a Kisnánai és Vécsi kirendeltségeken.