TOP

Új bölcsődei szolgáltatás létrehozása mellett a Margaréta óvoda felújítása Domoszló községben

By 2020.09.02.november 3rd, 2020No Comments

Domoszló községben a települési önkormányzat tulajdonában álló és fenntartása alá tartozó óvodában egy több települést ellátó (Domoszló, Kisnána Vécs) 0-3 éves korú gyermekek minőségi ellátásához nélkülözhetetlen infrastrukturális háttér biztosítása.

A projekt a 0-3 éves korosztály számára biztosított (jelenleg is az óvoda épületében található családi napközi átalakításával) új bölcsődei szolgáltatás létrehozására, valamint a meglévő óvodai ellátás minőségi fejlesztésére irányul.

A projekt átfogó céljai:

  • Egyenlő esélyű hozzáférés, esélyegyenlőség megteremtése
  • A minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása
  • A település népességmegtartó erejének növelése, a település fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, elégedettség növelése
  • Az intézmény racionális és költséghatékony működtetése, energiatakarékosság
  • A nevelés minőségének és hatékonyságának növelése, a meglévő társadalmi különbségek csökkentése
  • A hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának elősegítése (kiemelten Vécs község ellátása) • Korszerű és egészséges fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása
  • A régió hosszú távú versenyképességéhez való hozzájárulás Specifikus célok • szolgáltatásbővítés (bölcsődei), és a meglévő szolgáltatás minőségi fejlesztése (óvodai) a településen mutatkozó igények kielégítése érdekében
  • Eszközbeszerzés az újonnan létrehozásra kerülő bölcsődei szolgáltatási egység berendezéséhez, valamint az óvodai feladatellátás minőségi fejlesztéséhez • Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt akadálymentes parkoló kialakítása
  • Az intézmény költséghatékony működésének megteremtése.

A fejlesztés célja a 12-14 fő befogadására alkalmas bölcsődei szolgáltatási egység létrehozása a meglévő óvoda felújítása, minőségi fejlesztése mellett. A tervezett programot Domoszló Önkormányzata a Domoszló, Rákóczi út 13. alatt található óvoda épületében kívánja megvalósítani, a meglévő Családi Napközi szolgáltatás átalakításával és az óvoda belső, külső tereinek felújításával. A telek és a jelenleg rajta álló épület az Önkormányzat tulajdonában van. A tervezett funkció a meglévő óvoda épületében kap helyet. Az épületben egy komplett, az MSZ 24210- 1:2012 szabványnak megfelelő új bölcsődei szolgáltatási egység (csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiséggel együtt) elhelyezése tervezett. Az épület korának megfelelő műszaki állapotban van. Az épület átalakítandó része jelenleg is használatos. Az épület egy szintes, lapos tetős épület. A jelenlegi tető többször beázott, vízelvezetése nem megfelelő. Az infrastrukturális fejlesztés keretén belül a tető kialakítása lapostetős lesz. Falazata kisméretű tömör tégla, vázkerámia tégla illetve válaszfal tégla. Födém kialakítása monolit és előre gyártott elemekből készült vasbeton födém. Az épületen komoly szerkezeti károsodásra utaló jelek nincsenek, apróbb orvosolandó repedések azonban vannak. A tervezett szerkezeti kialakítások, módosulások a következők: • A tető kialakítása lapostetős lesz, • A jelenlegi konyharészen, ebédlőrészen és a kisiskola mosdó helysége bevonásával valamint a terek összenyitásával kerülnek kialakításra különböző funkciók: akadálymentes mosdó, szertár, mosókonyha, elkülönítő, egyéni foglakoztató, tornaszoba, szertár, irattár, igazgatói iroda, nevelőtestületi, kazánház, pincelejárat átalakításra kerül, felépítménye elbontódik. • Az átrium rész teljes lefedettséget kap Az átalakítás válaszfalak elbontását és újrafalazását, válaszfalakban való nyílás kialakítást és tartófalban való 100 cm széles ajtónyílás kialakítást jelentik.

Támogatás intenzitás 100%
Projekt összköltsége bruttó 170.676.522 Ft
Jelenleg hatályos befejezés: 2019. december 31.
Projektazonosító TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00014