TOP PLUSZ

Hunyadi út fejlesztése Domoszlón

Domoszló Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében megvalósítani kívánt TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00039 azonosítószámú,
„Hunyadi út fejlesztése Domoszlón” című projektje 65,23 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatásban részesült.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
Az Önkormányzat célja a belterületi utak közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a
településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó
létesítményeinek jobb megközelítése, a lakóterületekkel való kapcsolat javítása érdekében.
2023. januárjában Egercsehi Községi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1
kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című Felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be,
amelynek keretében 65,23 millió forint európai uniós támogatásban részesült.
A fejlesztés célja elsősorban az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése,
korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a
település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb
megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont
tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.
Az Önkormányzat a jelen pályázat keretein belül a Hunyadi utca burkolását kívánja
megvalósítani, melynek eredményeképpen 350 méter hosszan kerül kiépítésre a burkolat a
kapcsolódó csapadékvíz-elvezetési és zöldfelület-fejlesztési elemekkel.
A kivitelezési munkálatok várhatóan 2024. nyarán kezdődnek.

A projekt kódja: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00039
A projekt címe: Hunyadi út fejlesztése Domoszlón
A támogatás összege: 65,22 millió forint
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2023.12.20.
A projekt várható befejezése: 2024.12.31.