Hírek

Ebösszeírás

TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy 2022. augusztus 5-ig ebösszeírás lesz.

Az ebösszeírással kapcsolatos adatlapot a Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal minden háztartásba eljuttatja, de azt csak annak kell kitölteni, aki ebet tart. A nyomtatvány letölthető a www.domoszlo.hu/domoszlo-kozos-onkormanyzati-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok/ honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot (amely jelen tájékoztató hátoldalán található) ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:

  • személyesen az önkormányzatnál elhelyezett ,,EBÖSSZEÍRÁS” feliratú dobozba téve,
  • postai úton Domoszló Községi Önkormányzat (3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5.) címre,
  • elektronikusan E-papíron, vagy az onkormanyzat@domoszlo.hu e-mail címre, a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt dokumentum formájában.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni a Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatalnak.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Domoszlói Közös Önkormányzat Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 

D o m o s z l ó, 2022. július hó 5. napján

 

                                                                                   Lukovszki Olivér s.k.

                                                                                               jegyző