TOP

Szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális, minőségi fejlesztése Domoszló községben

By 2020.09.02.július 11th, 2022No Comments

A fejlesztési javaslat Heves megyében Domoszló községben, a meglévő szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás jelenleg funkcióval nem bíró önkormányzati épületbe történő áthelyezésével, konyha kialakításával a szociális szolgáltatások minőségi fejlesztésére irányul. A tervezett programot a projektgazda a 3263 Domoszló, Rákóczi út 11. (1121 hrsz.) alatt álló félkész (önkormányzati tulajdonban lévő) épület hasznosításával kívánja megvalósítani

Az épületben előtér, nappali pihenőtér, csendes szoba, személyzeti és családsegítő iroda kapna helyet, emellett 240 fős főzőkonyha, ebédlő, és vizes blokk elhelyezése tervezett. A projekt a szociális alaptevékenységek széles körű szegmensét biztosító komplex szolgáltató intézmény – Idősek( magasabb szükségletű személyek nappali ellátása), szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás minőségi fejlesztésére, kapacitásbővítésre (étkeztetés) irányul. A szolgáltatás jelenleg egy 190 m2-es ingatlanban kap helyet, amely gazdaságos átalakításra alkalmatlan, jelenlegi formájában a megnövekedett szociális szükségletek kielégítésére nem alkalmas

A szolgáltató központ elmúlt évek során kibővült tevékenységi köre, valamint a több települést érintő szolgáltatói lefedettség, a lokális igények növekedése teszik indokolttá jelenlegi szolgáltatás áthelyezését egy minden ellátási területet érintő kielégítő infrastrukturális körülményeket biztosító épületbe. A tervezett programot 3263 Domoszló, Rákóczi út 11. (1121 hrsz.) alatt kívánja megvalósítani. Az épület teljes egészében az Önkormányzat tulajdonában és használatában van.

Az épületben előtér, nappali pihenőtér, csendes szoba, személyzeti és családsegítő iroda, 240 fős konyha, ebédlő, és vizes blokk elhelyezése tervezett összesen 395,66 m2 belső területen. A kert területe 485 m2, ami a tervezett fejlesztés során szintén rendezésre kerül. Az épület jelenleg használatlan és befejezetlen.

Az épület helyzetéből fakadóan jól kialakítható privát – fél privát udvar és aktív köztér/utca kapcsolat. Az utcáról megközelíthető közös bejáratból egyaránt elérhető lenne az idősek nappali ellátó tere és az étkező, amely a nappali használaton túl, az iskolások étkeztetését is ellátná. A személyzeti iroda és a családgondozói iroda külön bejárattal is rendelkezik, azonban a személyzeti irodának közvetlen kapcsolata lenne a nappali ellátó térrel.

Az irodák, közös előtérből nyílnak és öltözővel vizes-helyiségek rendelkeznének. A nappali külön vizesblokkal és akadálymentes WC-vel tusolóval rendelkezne. Saját melegítő konyhával és kézmosóval a differenciált ellátást biztosítandó 6-8 személy számára külön étkezővel rendelkezne a nappali tér. Az étkező az utca és az iskola udvarról is elérhető lenne, a helyiség végében vizesblokk és kézmosó elhelyezése tervezett. A konyha átadó pulttal és mosogatóval kapcsolódik a tervezettek szerint az étkező teréhez. A 170 m2-es épületszárnyban kapna a 240 adagos konyha helyet, amelynek felöltése az utcafronton burkolat térről történik. Az épület véghomlokzatán kapna helyet a hulladék tároló és a gépészeti helyiség.

A konyha személyzet bejárata tervezettek szerint az épület iskola felőli oldalán helyezkedne el. Az épület vegyes szerkezete és elavultsága miatt, minden teherhordó kiváltó szerkezet (áthidaló) cseréje szükséges. Az épület teljes bontása nem szükségszerű, azonban a szinteltérések miatt, a funkcionális kialakítás néhány kompromisszumot követel. A nappali ellátás helyszíne kialakítható akadálymentesen, a konyha üzemi területén és az étkezőben, valamint ezen terek váltásánál azonban szintkülönbség adódik. Ezek figyelembevételével, valamint a szerkezet megerősítések miatt, tervezői javaslat az épület részleges megtartása és az üzemi, étkező területek új épületben való megfogalmazása. Ezzel, egyszerre építészeti és történeti érték menthető, valamint a konyha költéségnek megfelelően annak egyenlő értékű jól használható, elégséges méretű és minőségű térbe kerül, ami hosszútávon kifizetődőbb és fenntarthatóbb. A megmaradó épület állaga miatt arra fújt PUR-hab szigetelés és simítás nélküli gépi vakolat kerülne. Az új épületszerkezet 38cm PTH falazó elemmel készülne + erre 12cm hőszigetelés tervezett. Az épület közhasználatú épületnek minősül, így rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával teljes körű akadálymentesítés tervezett.

A közműellátottság mértéke: Az épület minden szükséges közműbekötéssel rendelkezik. Az átépítés utáni használat a közművek terhelése, a kapcsolódó gépészeti számításokkal, valamint a konyhaüzem gépészeti és villamos energia figyelembe vételével történik. A telken nem áll műemlék épület, nincs védendő érték. A projekt célcsoportja Domoszló, Kisnána és Vécs községek lakossága. A szolgáltató központ elmúlt évek során kibővült tevékenységi köre, valamint a több települést érintő szolgáltatói lefedettség, a lokális igények növekedése teszik indokolttá a jelenlegi szolgáltatás áthelyezését egy minden ellátási területet érintő kielégítő infrastrukturális körülményeket biztosító épületbe.

A fejlesztéssel érintett három település (Domoszló, Kisnána, Vécs) Heves megye Gyöngyösi járásában található, Vécs község a 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet által besorolt társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott kedvezményezett település. A projekt célcsoportja Domoszló, Kisnána és Vécs községek lakossága.

A szociális ellátórendszer célcsoportja mindazon a fejlesztés által érintett településeken élő, a társadalomba való be-, illetve visszailleszkedés érdekében segítségre szoruló lakosok, akik szociális rászorultságuknál fogva beilleszkedési zavarokkal küzdenek, illetve koruk, megváltozott szociális körülményeik miatt ellátásra szorulnak.

Támogatás intenzitás 100%
projekt összköltsége bruttó 164.850.157 Ft
jelenleg hatályos befejezés: 2022. augusztus 31.
projektazonosító TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00009