Művelődési HázDomoszlói Római Katolikus TemplomPolgármesteri Hivatal
Ma 2020. szeptember 24. csütörtök, Gellért napja van, holnap Eufrozina napja lesz.

 

Községünk jelenlegi weboldala

fejlesztés alatt áll!

Az új honlap elkészüléséig

kérjük szíves türelmüket!

 

                                  

 

 

KÉMÉNYSEPRÉSI INFORMÁCIÓ

Domoszló területén, a 2020. évi kéményseprőipari sormunkaterv szerint,

az égéstermék elvezetők rendszeres felülvizsgálatára augusztus hónapban kerül majd sor.

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HATÁROZATAI

ÓvODÁZTATÁSI ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS!

Domoszló Községi Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan, idén is óvodáztatási és iskolakezdési támogatást nyújt.
A támogatás kérelmezhető a polgármesteri hivatalban, ügyfél-fogadási időben személyesen, kérelem kitöltésével.
A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 31.
 
A kérelem letölthető a jobb oldali menüsorban, a "Nyomtatványok" címszó alatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜTEMTERV 2019.

Lakossági tájékoztató - A szén-monoxid mérgezések, a kéménytüzek és lakástüzek megelőzésére

 

 

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA 

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Magyar Állam Domoszló Községi Önkormányzat számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosít.

E rendelet hatálya kiterjed Domoszló község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.

A szociális célú tűzifa igénylés feltételeit a 05/2018. (XI.09.) számú önkormányzati rendelet 2. § részletesen tartalmazza.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelem benyújtásával indul. A kérelmeket 2018. november 26. napjáig lehet benyújtani Domoszló Községi Önkormányzathoz.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el legkésőbb 2018. november 30. napjáig.

A 05/2018. (XI.09.) számú önkormányzati rendelet itt olvasható:

 

Az igényléshez szükséges kérelem letölthető a „Nyomtatványok” menüpont alatt, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban kérhető.

Domoszló Községi Önkormányzat ezúton értesíti a lakosságot az ivóvíz felhasználásával kapcsolatban.A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta.Domoszló és Kisnána településeken a vezetékes ivóvíz felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat visszavonja. Ennek értelmében Domoszló és Kisnána településeken a vízmű által szolgáltatott VEZETÉKES VÍZ IVÓVÍZKÉNT FOGYASZTHATÓ ÉS FELHASZNÁLHATÓ.Az ivóvízminta vizsgálati eredménye megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti ivóvíz minőségnek.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A Domoszló Községi Önkormányzat képviselő testülete tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, a hasmenéses vírusos megbetegedésekkel kapcsolatos vizsgálatok elsődleges eredményéről, melyet a Heves Megyei Kormányhivatal közölt:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirek/indokolt-a-vizfogyasztas-korlatozasa-domoszlo-es-kisnanan

Kérjük az abban foglaltak tudomásul vételét és következő értesítésig azok betartását!

 

Tisztelt Lakosság!

Domoszlón kialakult megbetegedések tárgyában ma hajnali órákban a facebook-on megjelenő ivóvízhálózatot érintő rémhírterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület szombat reggel 9 órától (2018.09.22. 9.00) rendkívüli Képviselő-testületi ülést tart.

A témában illetékes hatóságok vezetőivel kivétel nélkül felvettük telefonon a kapcsolatot, akik megerősítették az eddigi információkat, miszerint a víz és széklet és élelmiszer vizsgálatok folyamatban vannak. Eddig semmilyen további eredménnyel és információval szolgálni egyik hatóság sem tud. Az önkormányzat továbbra is nyomatékosítja, hogy amennyiben új információ jut birtokába, úgy a lakosságot haladéktalanul tájékoztatni fogja, addig a már közölt elővigyázatossági intézkedések vannak érvényben (vízforralás, fokozott odafigyelés).

Számos esetben felmerült a „lajtoskocsi” kérdése, amivel kapcsolatban el kell mondani, hogy az ivóvízhálózat üzemeltetőjének (Heves Megyei Vízmű Zrt.) feladata annak biztosítása, abban az esetben, ha a helyzet szükségessé teszi azt.

A község háziorvosa tájékoztatása szerint a megbetegedések száma jelentősen csökkent.

A rémhírterjesztőkkel szemben a Képviselő-testület megtette a rendőrségi bejelentést.

Valós és igaz tájékoztatást az önkormányzat tud adni, aki folyamatos kapcsolatban van a hatóságokkal.

Kérjük a lakosságot, hogy türelemmel álljanak a kialakult helyzethez.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

Értesítjük a község lakóit, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Járványügyi szakügyintéző által adott tájékoztatás a következő.

A hálózati víz lakossági felhasználása, ezen belül az ivás, babafürdetés, étel és italkészítés, fogmosás és mosogatás kizárólag forralás után használható, fogyasztható. A forralás időtartama minimum 10 perc legyen!

 

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása alapján óvodáztatási és iskolakezdési támogatás kérelmezhető.

A kérelem az alábbi nyomtatványok benyújtásával történhet, melyek a jobb oldali menüsorban a "Nyomtatványok" címszó alatt letölthetők.

 

 

 

 

 

Önkormányzati hivatali portál

Tájékoztató adóügyekben az adózó és az önkormányzati adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Tisztelt Adózók!

Az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáit az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.), valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (Eüsztv.) 2018. évtől hatályos jogszabályai határozzák meg.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont). Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban fontos rögzíteni, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) is ekként szerepel.

  1. 1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:
  2. a) gazdálkodó szervezet – kivéve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet, az EVNY-ben nem szereplő személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja
  3. b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezését, változás-bejelentését és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

  1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett
  2. a) természetes magánszemély
  3. b) lakásszövetkezet,
  4. c) adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület
  5. d) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő,

továbbá

  1. e) az EVNY-ben nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv.alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói körbe tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóügyek elektronikus ügyintézése az Önkormányzati Hivatali Portálon (továbbiakban: Portál) keresztül érhető el. A Portál az önkormányzati ASP központban az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára biztosítja az elektronikusan elérhető szakrendszeri szolgáltatások igénybe vételét.

  

 

A Portál az alábbi módon érhető el:

‐ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL oldalon az ügyintézés megkezdéséhez alul kék mezőben található „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sávot kiválasztani

‐  Az önkormányzati kereső oldalon ki kell választani a település nevét: „Domoszló”, majd a mellette levő kék mezőben lévő „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva ki kell választani „DOMOSZLÓ KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT”-át

‐ Ezt követően három menüpontból lehet választani: „ÜGYKÖVETÉS” vagy „ADÓEGYENLEG  LEKÉRDEZÉS” vagy „ÜGYINDÍTÁS”

‐ Ügykövetés menüpont alatt az adózó a folyamatban lévő elektronikusan indított ügyének állapotát tekintheti meg.

‐ Az adóegyenleg lekérdezésnél az adózó az Ügyfélkapus, valamint az adóazonosítójele/adószáma azonosítása után lekérheti a helyi adó egyenlegét.

‐ Ügyindítás esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját: „saját nevemben” vagy „Meghatalmazottként/képviselőként”

‐ „Keresés az űrlapadatokban” kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt az „Adóügy”-et, valamint az ÜGYTÍPUS” alatt az adónemet

‐  A kék mezőben lévő „lekérdezés” gombra kattintás után az oldal alján megjelennek az űrlapok.

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunk eredményeként könnyebbé válik a kapcsolattartás, és az ügyintézés!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

A karácsony köré világszerte egész ünnepkör épült, adventtől kezdve egészen vízkeresztig, melynek egyik legfontosabb kelléke és szimbóluma a karácsonyfa – enélkül talán el sem lehetne képzelni az ünnepet. Hagyománnyá vált a feldíszített fenyőfán elhelyezett gyertyák, csillagszórók meggyújtása is.

 

A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk a ránk leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyertya gyönyörű, de veszélyes lángjáról! Az elmúlt évtizedek során bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus események (karácsonyfa tüzétől kiégett lakások) arra kell, hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy csak kellő körültekintéssel, nagyon nagy odafigyeléssel szabad a karácsonyfán gyertyákat elhelyezni és meggyújtani. Amennyiben nem így teszünk, egy élet munkája semmisülhet meg, válhat a tűz martalékává néhány perc alatt.

 

Azért, hogy az ünneplés zavartalan legyen, és az örömöt ne árnyékolja be semmilyen nem várt esemény, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány alapvető biztonsági rendszabályra, amelyek a nyílt láng, valamint az elektromos árammal működő díszek használatára vonatkoznak.

 

Az ünnepi időszakban a lakástüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, esetenként az elektromos árammal működtetett lámpafüzérek helytelen, vagy felügyelet nélküli használata okozhatja. A karácsonyfa jellemző tulajdonsága, hogy kiszáradásával egyenes arányban nő a lángra lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó tűzesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy:

·       az adventi koszorúkat nem éghető anyagból készült felületre (fém, vagy hőálló üveglap stb.) tegyék, és közvetlen közelében ne helyezzenek el más éghető anyagot!

·       a gyertyák, mécsesek nem éghető tartóban legyenek rögzítve a koszorún, csokron! A gyertyákat, mécseseket ne tegyék közvetlenül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél, moha, fagyöngy stb.) mellé, ott ne gyújtsák meg! A koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessék! Mielőtt a helyiségből kimennek, azokat oltsák el! A tapasztalatok szerint ugyanis az égve felejtett gyertyák okozzák a tűzesetek jelentős részét.

·       csak magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos lámpafüzéreket használjanak! Az olcsó, legtöbbször távol-keletről származó elektromos díszítések rossz minőségük miatt nem csak az áramütés veszélyét hordozzák, hanem az esetleg bekövetkező rövidzárlat tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére ne hagyják bekapcsolva!

·       ha a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket is elhelyeznek, a fát ne tegyék függöny közelébe, és lehetőség szerint eldőlés ellen is rögzítsék!

·       csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg! Mielőtt a helyiséget elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a fáról.

A legnagyobb körültekintés mellett/ellenére is keletkezhet tűz a lakásban. Nagyon fontos, hogy a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzenek erről, és a szükséges intézkedéseket (bent lévő személyek mentése, tűzoltóság értesítése a 105 vagy a 112 telefonszámon, tűz oltásának megkezdése, a lángok terjedésének megakadályozása) megtegyék.

Az esetleg fellobbanó lángok elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy - ha van - kézi tűzoltó készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Karácsonyfatűz esetén fokozottan figyeljenek arra, hogy ha a fán elektromos lámpafüzér volt, a vízzel, vizes pokróccal oltást csak akkor kezdjék meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a dugaljból kihúzták!

 

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy a téli szünet idején több családban felügyelet nélkül tartózkodnak otthon a gyermekek, akik az életkori sajátosságaikból adódó kíváncsiságból igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák elkerülése érdekében a gyújtóeszközöket a gyermekek elől zárják el, a szülők hívják fel a figyelmet a veszélyforrásokra és magyarázzák el, mit kell tennie a gyermeknek, ha mégis bekövetkezik egy nem várt esemény.

Írják ki a telefon közelébe azokat a segélyhívó számokat, amiket a gyermeknek is jó tudni.

 

Kellő odafigyeléssel, a fentiek betartásával megvalósulhatnak a következő sorokban foglaltak:

 

A házakban mindenhol kalács illatozzon,Fenyőfák alatt gyertyaláng ragyogjon.Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet,Hozzon a Karácsony békét és örömet!

                                                                                (Ismeretlen)

 

Kellemes, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

 

 

 

                                                                                 Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                                                                                                    személyi állománya

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Lakosok!

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy a tavalyihoz hasonlóan, ebben az évben is támogatásban részesíti a domoszlói óvodásokat és iskolai tanulókat. A támogatás feltételei:

Általános iskolai támogatás esetében:

- a támogatott gyermek domoszlói lakóhellyel rendelkezzen

- a helyi nevelési és oktatási intézményekben való járás és végzés, melyet az önkormányzat ellenőrizhet az intézmény tájékoztatása alapján

Középiskolai támogatás esetében:

- a támogatott gyermek, fiatal felnőtt domoszlói lakóhellyel rendelkezzen

- nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása

- első képzésben való részvétel

- a helyi általános iskolában való végzés

Főiskolai és egyetemi támogatás esetében:

- a támogatott gyermek, fiatal felnőtt domoszlói lakóhellyel rendelkezzen

- nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása

- első képzésben való részvétel

- a helyi általános iskolában való végzés

Óvodáztatási támogatás esetében:

- a támogatott gyermek domoszlói lakóhellyel rendelkezzen

- a helyi óvodába való járás és végzés, melyet az önkormányzat ellenőrizhet az intézmény tájékoztatása alapján

Iratkozzon fel hírlevelünkre, adja meg az email címét!
 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Programok | Hírek | Közérdekű címek
2011-2020 © Domoszló Község Önkormányzatának hivatalos oldala